Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány levelezőlistáinak
illemtana, és használati szabályzata

 

Köszönjük, hogy érdeklődik alapítványunk levelezési listái iránt. Bízunk benne, hogy - az illemtan és a használati szabályzat átolvasását és elfogadását követően - sok hasznos információt és egymást segítő, támogató közösséget talál listáinkon!

 

Kérjük, csak akkor csatlakozzon listá(i)nkhoz, ha elfogadja az alábbiakat!

 

Levelezési listáink

 

A levelezőlista e-mail alapú fórum meghatározott téma iránt érdeklődők számára. A levelezőlistákat a lista szerkesztője vezeti, aki koordinálja a beszélgetést, és biztosítja a vitafórum kommunikációs szabályainak betartását.

 

A feliratkozók automatikusan megkapják a levelezőlista e-mail címére érkezett leveleket. Csak a feliratkozott tagok küldhetnek e-maileket a listára.

 

A levelezőlisták célja

 

A jaws-lista@infoalap.eu levelezőlista célja, hogy a látássérült felhasználók számára tájékoztatást nyújtson a JAWS for Windows képernyőolvasó program használatáról és az őket érintő informatikai fejlesztésekről, lehetőségekről, valamint megvitathassák az ezzel kapcsolatos aktuális problémákat, kérdéseket, témákat úgy, hogy azokat csak a listatagok láthassák.

 

A mobil-info@infoalap.eu levelezőlista célja, hogy a látássérült felhasználók számára tájékoztatást nyújtson a mobiltechnikai eszközök, szoftverek, szolgáltatások használatáról és az őket érintő informatikai fejlesztésekről, lehetőségekről, valamint megvitathassák az ezzel kapcsolatos aktuális problémákat, kérdéseket, témákat úgy, hogy azokat csak a listatagok láthassák.

 

A mac-info@infoalap.eu levelezőlista célja, hogy a látássérült felhasználók információt szerezhessenek az Apple technológiai cég macOS operációs rendszerének használatáról, újdonságairól. A lista tagok megoszthatják tapasztalataikat, illetve tanácsokat is kérhetnek egymástól.

 

A Beszélő Linux egy Ubuntu alapú disztribúció, amely kifejezetten a magyar látássérült felhasználók számára készül. A disztribúció sajátossága, hogy alapértelmezetten tartalmazza a képernyőolvasó és képernyőnagyító támogatást. A BeLin disztribúciót az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány adja ki. A levelezési listának nem célja, hogy általános Linuxos levelezőlistaként funkcionáljon. A BeLin levelezési lista fő célja, hogy a kezdő felhasználóknak a tapasztalt listatagok segítséget nyújtsanak az Orca képernyőolvasó és a GNOME asztali környezet akadálymentes használatával kapcsolatos kérdések megválaszolásával.

 

Viselkedési- és illemszabályzat

 

Feliratkozás, leiratkozás és a beállítások módosítása a levelezési listá(ko)n

 

JAWS-lista levelezési lista:

http://infoalap.eu/mailman/listinfo/jaws-lista_infoalap.eu

 

Mobil-info levelezési lista:

http://infoalap.eu/mailman/listinfo/mobil-info_infoalap.eu

 

Mac-info levelezési lista:

http://infoalap.eu/mailman/listinfo/mac-info_infoalap.eu

 

Linux - BeLin levelezési lista:

http://linux.infoalap.eu/mailman/listinfo/linux_linux.infoalap.eu

 

Kérjük, hogy az új listatag a feliratkozást követően, néhány napon belül küldjön egy rövid bemutatkozó levelet a listára, amellyel jelzi jelenlétét a közösség számára. Amennyiben a feliratkozást követően elmaradna a bemutatkozás, akkor kérjük, hogy legkésőbb az első levele küldésekor pótolja ezt!

Felhívjuk a figyelmét, hogy csak arról az e-mail címről tud levelet küldeni a listára, amellyel feliratkozott rá! Kérjük, hogy a levél elküldése előtt győződjön meg arról, hogy a feliratkozáskor megadott e-mail címről küldi-e azt!

A levelezőlista tartalmát folyamatosan archiváljuk, ennek tartalma csak a tagság számára érhető el! A levelezőlistára történő feliratkozással a fentieket elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy levelei a tagság számára bármikor hozzáférhetővé váljanak. A levelezőlista csak saját felelősségre használható.

Szeretnénk jelezni, hogy a listára küldött leveleket nem lehet visszavonni, ezért kérjük, csak olyan tartalmat küldjön a listára, amit valóban oda szán!

 

 Egyéb kérések

 

• Ne küldje el több listánkra ugyanazt a levelet, illetve ugyanarra a listára többször ugyanazt az üzenetet.

• Kizárólag jogtiszta adatokat küldjön vagy tegyen közzé a listán!

• Ne állítson be automata választ a levelekre!

• Lánc- és kéretlen reklámlevelek küldése a listára nem megengedett!

• Körlevél, reklám és hoax beküldése nem megengedett!

• A listára csak annak témájába illően feltett kérdésekre illik válaszolni! A nem a lista témájához tartozó kérdésre kérjük, magánlevélben válaszoljon!

• Ha valakinek a véleményével nem ért egyet, akkor célszerű személyes üzenetekben rendezni a nézeteltérést, mintsem a vitát a listán lefolytatni. Ha konfliktusa vagy bármilyen más megbeszélnivalója van egy másik listataggal, azt kérjük, intézze a listán kívül! Két vagy több ember magánlevelezése zavarhatja a többi felhasználót.

• Ne küldjön olyan válaszokat a listára, amely csak egy másik válaszhoz tartozó gratulációt tartalmaz, ha ennek mégis szükségét érzi, kérjük, magánlevélben tegye ezt meg!

• A listán nem megengedett politikai, vallási, faji, etnikai és egyéb kapcsolódó témakörökről beszélni, az ilyen tartalmú levelek beküldése nem elfogadható, kérjük, csak az adott lista témájához szóljon hozzá!

• A levelezőlista profiljába illő cég, vagy szervezet termékéről, szolgáltatásáról a - szükséges mértékig - lehetséges információt adni.

• A levelezőlistán vételt vagy eladást abban az esetben lehet meghirdetni, ha a termék a lista profiljába tartozik, illetve az megfelel a törvényi feltételeknek. Nagy tételben és többszöri alkalommal kereskedni nem megengedett!

• A listán trágár szavakat használni vagy személyeskedni nem megengedett!

• A tárgy mezőt mindenkor szükséges kitölteni, és kérjük, a tárgy utaljon a levél tartalmára!

• A levelezőlista témájától eltérő levél tárgyát OFF megjelöléssel kérjük ellátni, pl. "Off: szolgáltató ajánlási kérés"!

• A levelezőlista témájától eltérő levelek gyakori beküldését kérjük, mellőzze!

• Csevegés jellegű üzenetek a listán nem megengedettek. Ilyenek pl.: én is kérem, köszönöm, igen, nem, stb.

• Kérjük, törekedjen arra, hogy egy levél egy témát tartalmazzon, így elkerülhetőek a félreértések!

• Egy beérkezett levélre mindig válaszlevélben reagáljon! Ha egy eltérő témájú levelet szeretne írni, nyisson új levelet, új tárggyal, ne valamely beérkezett levélre válaszolva tegye ezt meg!

• Egy kérdés feltevése előtt nézze át a lista archívumát! Ha ott nem találta meg a választ, csak akkor írjon a listára. Ezzel elkerülhető, hogy egy kérdés többször is beküldésre kerüljön!

• Ha a válaszlevél tartalmazza az eredeti üzenetet, akkor kérjük, az mindenképpen a válaszüzenet alatt jelenjen meg, soha ne előtte!

• Kérjük, a levelezőlistára beküldött levél ne tartalmazzon kérést olvasási visszaigazolásról!

• A levelezőlistára mellékletet küldeni nem megengedett! Ha valaki mégis meg szeretne osztani valamilyen dokumentumot, inkább letölthető formában tegye hivatkozás megadásával! Ha így sem tudja elérhetővé tenni a mellékletet, kérjen segítséget, akár a listán keresztül is.

• A levelezési listára mellékletként vagy hivatkozásként tilos bármilyen illegális anyagot beküldeni!

• Tilos bármilyen illegális vagy vélhetően törvénybe ütköző tevékenységről a levelezőlistára írni!

• Kérjük, ne szakítsa meg a levelezés során kialakult szálakat, illetve ne változtassa meg indokolatlanul azok tartalmát!

• Kérjük, ne írjon olyan levelet a listára, melynek tartalmát nyilvános helyen nem mondaná el, vagy nem vállalná fel!

• A levelezési listán tilos a lista tematikájához hasonló másik levelezési lista gyakori reklámozása és ajánlgatása.

 

Ha cikket küld be, kérjük, tartsa szem előtt a következőket:

• A cikk illeszkedjen a lista profiljába, illetve lehetőség szerint a listatagok hasznára váljon.

• Csak a cikket küldje be a listára, a nem odaillő dolgokat, pl. reklám kérjük, törölje belőle!

• A levél tartalmazza a hír forrásának címét (URL), szerzőjét és dátumát!

• Ha valamilyen információ vagy hír jelenik meg az Infoalap által üzemeltetett levelezési listák egyikén és azt tovább szeretné küldeni, akkor a továbbított levélben tüntesse fel, hogy az információ az Infoalap melyik levelezési listájáról származik.

 

A Listaszerkesztő szerepe

 

A Listaszerkesztő felel a lista zavartalan működéséért, ezért döntéseit - bár lehet bírálni -, a listára történő feliratkozással a felhasználó önmagára nézve kötelezően elfogadja. A Listaszerkesztő munkáját csak a lista tulajdonosa bírálhatja felül. A listatagok a levelezőlista tulajdonosához fordulhatnak, ha bármilyen panaszuk van a listaszerkesztő tevékenységével kapcsolatosan. A JAWS-lista, Mobil-info, mac-info és a BeLin levelezőlista tulajdonosa az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány (www.infoalap.hu). A levelezőlista tulajdonosa fenntartja a viselkedési- és illemszabályzat megváltoztatásának jogát. Változás esetén a levelezőlistákon keresztül értesíti a tagokat. A levelezőlista tulajdonosa kijelenti, hogy a jelen szabályzatban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja, és ezt a feliratkozott felhasználóktól is elvárja.
A levelezőlista tulajdonosa nem vállal felelősséget a küldött üzenetek tartalmáért, illetve azok illetéktelen felhasználásáért.
A tulajdonos jóhiszeműen tartja karban a levelezőlistákat, és minden lehetséges lépést megtesz minden ismert visszaélés megakadályozására és a megszakítás nélküli szolgáltatás folyamatos fenntartására.

 

A viselkedési- és illemszabályzat megszegése esetén

 

Ha egy listatag nem tartja be a fent leírt irányelveket, bármely pont megszegése esetén a lista szerkesztője első alkalommal figyelmeztetésben részesíti.  Amennyiben a listatag második alkalommal is megszegi a lista irányelveit, úgy a vétkes listatag 2 hétig nem küldhet levelet a listára, harmadik alkalommal pedig végleges moderálással vagy kitiltással sújtható. A lista szerkesztője - a körülményeket figyelembe véve - máshogy is dönthet.

A szabályzat súlyos megszegése, illetve másokat sértegető levelek küldése azonnali kizárással jár.

Ha a levelezőlistáról egyszer már kitiltott személy a listára visszajelentkezik, - más néven vagy más e-mail címmel - és ez kiderül, akkor a listatag ismételten kitiltásra kerül.

A lista szerkesztője a listaszabályzat tartós megszegése esetén, a lista nyugalma érdekében ideiglenes, vagy tartós moderálást vezethet be az egész listára, esetleg egy adott személyre vonatkozóan.

Ha a levelezőlista működésével kapcsolatos hibát észlel, akkor kérjük, hogy a helpdesk@infoalap.hu címen jelezze azt számunkra!